Jak to zrobić…

Jak połączyć system hi-fi

Ostateczna konfiguracja zależy od wykorzystanych komponentów, natomiast ogólnie mówiąc połączenie powinno wyglądać jak w poniższym diagramie. Proszę zauważyć, że niektóre produkty mogą zawierać więcej nić jeden komponent (niektóre odtwarzacze CD są wyposażone we wbudowany DAC; wzmacniacz zintegrowany zawiera zarówno przedwzmacniacz jak i końcówkę mocy, itd).

Jak połączyć źródło analogowe z odtwarzaczem sieciowym

Odtwarzacze marki Cyrus nie są wyposażone w wejścia analogowe. Aby do nich podłączyć źródło analogowe takie jak np. przedwzmacniacz gramofonowy potrzebny będzie przetwornik A/D (przetwornik analogowo-cyfrowy). Może to jednak mieć wpływ na ostateczną jakość dźwięku, więc połączenie źródła analogowego do wzmacniacza (jeżeli jest taki w systemie) może być lepszym rozwiązaniem.

 

Jak zintegrować system hi-fi z kinem domowym

Wiele produktów marki Cyrus posiada tryb ‘AV Direct’, który pozwala na integracje wzmacniacza z systemem kina domowego i napędzanie przednich głośników bez potrzeby przełączania kabli. Jeżeli jedno z wejść w produkcie zostanie nazwane jako ‘AV Direct’, produkt ten będzie pracować jako końcówka mocy (głośność będzie ustawiona na poziomie maksymalnym). Połączenie tego wejścia z wyjściem “pre” w procesorze kina domowego pozwoli na wykorzystanie głośników połączonych do wzmacniacza marki Cyrus w ramach systemu kina domowego .

 

Jak korzystać z MC-BUS

MC-BUS jest opracowanym przez firmę Cyrus unikalnym systemem sterownia pozwalającym na komunikowanie się pomiędzy sobą różnych produktów marki Cyrus i tym samym łatwiejsze sterowanie systemem jako całością. Sercem systemu MC-BUS jest przedwzmacniacz. Jest on jednostką nadrzędną i może wysyłać komendy do innych produktów marki Cyrus (posiadających status produktów podległych), które są z nim połączone poprzez system MC-BUS. Dla przykładu jeśli przedwzmacniacz zostanie przełączony na wejście oznaczone jako ‘CD’, poszuka on podłączonych odtwarzaczy CD i wyśle do nich sygnał, żeby się włączyły. Jeżeli wciśnięty zostanie przycisk standby (tryb czuwania), wyśle on polecenie “tryb czuwania” do wszystkich urządzeń połączonych z nim poprzez MC-BUS. Pozwala to na włączenie i wyłączenie systemu jednym naciśnięciem przycisku a podłączone źródła będą automatycznie przełączane w tryb pracy kiedy na przedwzmacniaczu wybrane zostanie odpowiednie wejście. System MC- BUS zostanie uruchomiony po połączeniu odpowiednich gniazd znajdujących się w tylnej części produktów marki Cyrus w sposób pokazany w instrukcjach obsługi.

 

Jak sterować głośnością Stream X Signature lub Stream Xa korzystając z Cadence

Jeżeli Stream X Signature albo Xa będzie połączony za pośrednictwem systemu MC-BUS z przedwzmacniaczem marki Cyrus wtedy aplikacja Cadence będzie w stanie sterować głośnością przedwzmacniacza. Pozwoli to na zmianę głośności całego systemu bez konieczności korzystania z oddzielnego pilota. W tym celu wykorzystywane wejście w przedwzmacniaczu musi być nazwane jako ‘Stream’ lub ‘Stream X’, a sam odtwarzacz sieciowy musi być przełączony w tryb źródła. Wtedy w aplikacji pojawią się przyciski plus i minus.

 

Jak znaleźć instrukcję obsługi do konkretnego produktu

Instrukcje obsługi urządzeń marki Cyrus w formacie PDF można znaleźć tutaj. Do otwarcia tych plików potrzebny będzie program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie na stronie www.adobe.com.

 

Jak zmodyfikować Cyrus 3, 3i, 7, lub Power w celu współpracy z PSX-R

Instrukcja w języku angielskim znajduje się pod poniższym linkiem.

Converting your product for PSX-R use

Wszystkie inne modele posiadające port dla PSX-R nie wymagają żadnych modyfikacji. Jeżeli nie czujesz się pewnie i nie chcesz robić tego na własną rękę, zalecamy zwrócenie się o pomoc do lokalnego sprzedawcy/dystrybutora.

 

Jak podłączyć subwoofer do produktu marki Cyrus

Subwoofery można podłączyć do urządzeń marki Cyrus albo poprzez terminale głośnikowe, albo korzystając z wyjść “pre”. Niektórzy producenci subwooferów mogą sugerować pewien typ połączenia więc by osiągnąć najlepsze efekty warto to najpierw sprawdzić u producenta.